HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

love is a better word white city of light - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Love Is A Better Word (White City Of Light) lyrics

Love Is A Better Word (White City Of Light) lyrics

white city of light
youãâe dark in the middle
city of dreams
i want to hide in your womb
white city of light
you got me into trouble
city of lies
you took me for a fool

love is a better word
love is a better word
love is the only word
that you understand

white city of love
you're such a pretender
city of sleep
you took all my energies
white city of light
oh i want to surrender
city of schemes
i am lost in your life

love is a better word
love is a better word
love is the only word
that you understand

got to find me a better word
got to get me an easy word


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.