HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

in love alright - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
In Love & Alright lyrics

In Love & Alright lyrics

when i'm in love i hear: no

when i'm in love i hear : no

somewhere in the back of my head

i hate myself instead
somewher in the back of my mind

i stomp my feet and i am so unkind

when i'm in love i hear: no

i gotta fight - uhm

i gotta fight - uhm

i gotta fight - uhm

for being in love and alright

when i'm in love i hear: no

when i'm in love i hear: no

somewhere in the back of my head

i hate myself instead

something in the back of my heart

is tearing me apart

i gotta fight - uhm

i gotta fight - uhm

i gotta fight - uhm

for being in love and alright

for being in love and alright

for being in love and alright


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.