HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
The Gush Single lyrics - Raging Speedhorn lyrics

The Gush lyrics

Dysfunction is my game
These thoughts drive me insane
Tell me the price
Of which I have to pay
You see me pacify life
Take it under
Pull me under
You only want to know the real reason why

Give me the price and I'll take no blood
Your son of angel
Never could never be understood
You talk of no one
Talk it back with the fool dishonoured
With a knife you're scrapin' the resin

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.