HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

spitting blood - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Spitting Blood lyrics

Spitting Blood lyrics

Surrounded by the violence
Surrounded by the light

Surrounded by the violence

Surrounded by the light
Sack a spaz he's a fucking dick

You're fucking wankers

You're all fucking dead

Surrounded by the voilence

Death Row Dogs, they are all fucking shite

You fucking did me

I'll fucking do you

You fucking did me

You fucking cunt

Alone sleep with time, My silent rhymes

My frightened crimes, Sacrifice liars sight

[Repeat]

Cry through my lies, Knife between my eyes

Screaming for you, Sacrifice liars sole

[Repeat]

Alone sleep with time, My silent rhymes

My frightened crimes, Sacrifice liars sight

[Repeat]

Surrounded by the violence

Surrounded by the light

Surrounded by the violence

Surrounded by the light

I see you running now but you can't see me

[Repeat]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.