HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scrapin the resin - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Scrapin' The Resin lyrics

Scrapin' The Resin lyrics

You have found the wizard

But he tried to hide
It can hide from no one

Fucking up your mind
CHOURUS

No one takes it away - scrapin' it

You can reach for the sight - scrapin' it

And your eyes are open - scrapin' it

Now mix up the hype

You will be someone

The pipe that burns your throat

The resin we scraped from the hash pipe

Fucked up and so damn high

We like your resin - we did it our way

We like your weed - must be some way

Fucked up on something - they did it our way

Makes my throat bleed

Smoke the mother fucker

[REPEAT CHORUS x3]

You can smoke with me son - we did it our way

Now the trouble's begun - must be some way

Never alone on my own - they did it our way

Starving and so fucking stoned

Drop the mother fucker

Want to be like - no one

Now you're somone - fuck you

Want to be like - nothing

Now you're someone - you will never take it

Fucking whore

Do not try to beat on me

Nothing left for you to see

Now I'm sick of your ride

All the shit I hold inside

You will not be surprised

You will not be surprised

You will not be surprised

Never again

Do not try to beat on me

Nothing left for you to see

Now I'm sick of your ride

All the shit I hold inside

Here I am I'm all alone

Nothing left for me to own

Here it is to take from me

Take it now it's fucking free

You will not be surprised

You will not be surprised

You will not be surprised

Never again


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.