HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scaramanga - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Scaramanga lyrics

Scaramanga lyrics

Don't you want me to be?
Try to be you it's not right

Destroy it all before

This is the end once more
Taking of innosence

Wanting of innosence

CHORUS

You will fall below line [Abort the love]

The pain which we all know [Crucify]

Now you come to my world [Sacrifice]

The pain will swallow you whole [Fuck your mind]

Destroy it all before

This is the end once more

Ask me nothing fuck that

Time has come now fuck off

[REPEAT CHORUS]

Why, Why - Fuck

Why - You lie

Why - Destroy

Why - And fuck your mind

Why - Die

Why - your life

Why - Fuck you

Now you come to my world [Sacrifice]

The pain will swallow you whole [Crucify]

Now you take me

Such a loser

Fuck your mother

Nothing for you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.