HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ride with the devil - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Ride With The Devil lyrics

Ride With The Devil lyrics

Angry
Blood streaming from my eyes

But you will never hide

Decide whats going on

And fuck your hidden pride
Watch me -You will never see me

Rising - And your eyes are open

Nothing - Justice is the pain now

Fuck You - And the devil takes you

[CHORUS]

Ride with the devil - Ride with me

He'll take your life away - I'll take you away

Lost in your own world - Pay nothing for this ride

You'll never destroy our fear - Exept your soula and then your mind

[REPEAT CHORUS]

You're not supposed to be like me

You decide

You sold your soul for order

So he could take it over

The string he pulls inside my head

At last I will discover

True Meaning of our lord

The devil inside my head


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.