HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

me and you man - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Me And You Man lyrics

Me And You Man lyrics

In search of knives
Kill the losers

More to life

What changed the young man's mind

Come with me
Run from me

CHORUS

As its me and you man

Minds in darkness

Eat the cake and you lose your mind

Can't believe it's fucking happening

One slice and you're feeling high

Ate too much I nearly died

More Jack it'll be OK

Can't believe it's fucking happening

Still stoned it's another day

In search of knives

Kill the losers

More to life

What changed

Come with me

Run from me

[REPEAT CHORUS]

We search for truth

Picked the wrong day

If life's the question

Is death...

The answer - the answer

The answer - the answer

[REPEAT CHORUS]

Me and you man!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.