HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

iron cobra - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Iron Cobra lyrics

Iron Cobra lyrics

Now its all over
Kill Iron Cobra

Now you take it

Now you fucking hate me

Fuck the evil inside
Now you take it

N now you fucking hate me

Fuck the evil inside

Your fucking lie

T they wanna rule a part of me

Fuck the evil inside

They wanna rule a part of me

Fuck the evil inside

CHORUS

This is the discovery

Conversations left behind

This is the discovery

Conversations left behind

Now its all over

Kill Iron Cobra

Now you take it

Now you fucking hate me

Fuck the evil inside

Now you take it

Now you fucking hate me

Fuck the evil inside

[REPEAT CHORUS]

FUCK!

The discovery

The discovery - Left behind!

[REPEAT CHORUS]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.