HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

heartbreaker - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Heartbreaker lyrics

Heartbreaker lyrics

I tried to be someone
Feelings that i left behind

Tried to take it

Before you're mine

Now we must go
Can't be someone else

Lost in nothing

This time we lose it all

Now- I tried to be someone

I fucking hate you - Feelings that I left Behind

You - Tried to take it

Said you loved me- Before you're mine

Hell - Now we must go

Freezes over - Can't be someone else

The sun - Lost in nothing

Goes supernova - This time we lose it all

Now we must go

Can't be someone else

Lost in nothing

This time we lose it all

[Repeat]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.