HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

fuck the voodooman - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Fuck The Voodooman lyrics

Fuck The Voodooman lyrics

Twenty pints today

And weâre on the way
Itâs in his curse

Heâs the voodoo man

I only drank it

Put his curse on me [Put his curse on me]

Changed my blood for alcohol

Try to set me free [Set me free]

He's a voodoo man

With blackened hands

He's a voodoo man

Selling my soul!

Fuck the voodoo man

Fuck the voodoo man, he's angry

Gonna make you pay

Gonna fuck your mind

Gonna sell your soul

Gonna take it away

He's a voodoo man

Fuck the voodoo man (x7)

I only drank it

Put his curse on me [Put his curse on me]

Changed my blood for alcohol

Try to set me free [Set me free]

He's a voodoo man

With blackened hands!

He's a voodoo man

Selling my soul!

Fuck the voodoo man!

Put his curse on me - Try to set me free

Fuck the voodoo man - I only drink it

Fuck the voodoo man - Put his curse on me

Fuck the voodoo man - Changed my blood for alcohol

Fuck the voodoo man - Try to set me free

Fuck the voodooman (x4)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.