HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

chronic youth - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Chronic Youth lyrics

Chronic Youth lyrics

You will be dead tomorrow
If you dont read the signs
I try to break the law
By kicking ass and getting high

CHORUS
[Goodtimes]
We gotta drink some more alcohol
Whiskey and wine
[Goodtimes]
A good smoke is all I want
The chronic youth

F*ck you we're f*ckin proud
God save the chronic youth

You said you loved to party
Bullsh*t you know you don't
You say you've got a problem
Get high until you choke

REPEAT CHORUS

Get the f*ck up, back the f*ck up
God save the chronic youth!
Get the f*ck up, back the f*ck up
God save the chronic youth!

CRY! - The chronic youth! [x2]
We are the chronic youth! [x4]

Get the f*ck up, back the f*ck up
One bong and your eyes are dry
Get the f*ck up, back the f*ck up
One sip and you're p*ssed and high!

Oh Yeah!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.