HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

thumper - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Thumper lyrics

Thumper lyrics

Destruction begins again
Our lives are changed a little more
I'd like to see you but I'd like to pretend
That I loved you it had to end
You destroyed your life a little more
So the pain you just turned to bore
I'm sick of you in me
Get the fuck right out of my life

Don't want you fucking with my head
I'll take you out
Don't want to fuck with my head
I'll take you out
Don't want you fucking with my head
I'll take you out
Don't want you fucking with my head
I'll take you out

So I held my head in shame
Bitter cries defy your game
Don't try to play your fuckin' shit
In time I'll disagree
So I held my head in shame
Bitter cries defy your game
Don't try to play your fuckin' shit
In time I'll disagree

REPEAT CHORUS

You know I'll fuckin' deny

REPEAT CHORUS

Destruction begins again
So I held my head in shame
Our lives are changed a little more
Bitter cries defy your gane
I'd like to see you but I hate to pretend
Don't try to play, you fuck shit
That I loved you, it had to end
So I held my head in shame!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.