HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

redweed - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Redweed lyrics

Redweed lyrics

Your destruction
You decide
Your misadventure
Spit at my lies
You don't have to fall down
You don't want to fall
You don't have to cry now
You don't want to cry

You're just a fuckin' lowlife
Your life's a fuckin' lie
You live in your mind
Screaming inside
Screaming is fucking blind

Your destruction
You decide
Your misadventures
Spit at my lies

You don't want to cry now
-You don't try to be
You don't want to cry
-You're no fuckin' good
You don't want to see me
-Not fuckin' again
You don't want to see
-We will die

REPEAT CHORUS

Your life is propoganda
Burning to be like
In your own world
Dragging me down (x2)

Lucifer!

Your sorrow
We borrow
In your eyes (x7)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.