HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

random acts of violence - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Random Acts Of Violence lyrics

Random Acts Of Violence lyrics

Falling under
You feel no pain
Seeing black
You know the hate
Losing grace
But no one cries
Venomous trap
This pain of mine

Deprived devotion
You feel no pain
Spine in fits
You know the hate
Taking shape
But no one cries
No escape
This pain of mine

Feel emotion
Is this your potion?
Destroying everyone's motion - and you
See your own fears
See your own truth
Discover everyone lies (x2)

Sound relief
You feel no pain
Years of peace
You know the hate
Hate of you
But no one cries
You make me spew
This pain of mine

Falling under
Never hate another but you
Seeing black
You've aimed to drop me before now
Losing grace
You've tried before but failed
Venemous trap
I can't cry

CHORUS (x2)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.