HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dungeon whippet - Raging Speedhorn

Play Video Music Play
Lyric: »
Dungeon Whippet lyrics

Dungeon Whippet lyrics

Death only through the eyes of your mind
Watching no one
Slowly turning around
Disrespectful
This is no one clear
Distant hearing
Death only because I'm wrong
Fucking whore

REPEAT CHORUS

Kill the insane (x2)

You always let me fall astray
So love will fear all
How many lies will you tell today
Distant vision
Your lonely eyes were so thoughtful then
Lethal hearing
'Cause your side was dominant
Your fear for fear

REPEAT VERSE 1

REPEAT CHORUS


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.