HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

weakness - Raghav

Play Video Music Play
Lyric: »
Weakness lyrics

Weakness lyrics

Girl you know my weakness
Girl you know my weakness
Girl you know my weakness
I can never say no to you
Whenever you're not around
Things seem quite alright
Everything is going fine
Till your back in my life
You've done it to me again baby
You got my body soul and mind
But there ain't no stopping now
You got me working overtime

Let me lay you down again, down again
This time the story is gonna end
Happily

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

You say that you're back for more
And you're here for good this time
Well where have I heard those words before
But I don't even mind
You're mine tonight
I wish that I was thinking straight
But girl when I look in your eyes
No memories of the pain
Just again and again
Wishing it's gonna change
One thing I gotta say is

Let me lay you down again
This time the story is gonna end
Happily

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

Well long days and lonely nights
That I had to make it through
Without you by my side
Just say you're mine for life
It'll prove what I thought I knew
That you need me
Like I need you

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

Girl you know my weakness
I can never say no to you
And I know you know it to
That I'm such a fool
Never say no to you

Girl you know my weakness
Girl you know my weakness
I can never say no to you
Girl you know my weakness


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.