HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tuca tuca - Raffaella Carra

Play Video Music Play
Lyric: »
Tuca Tuca lyrics

Tuca Tuca lyrics

Mi piaci, ah-ah!,
Mi piaci, ah-ah-ah!,
Mi piaci, tanto, tanto, ah!,
Sembra incredibile ma sono cotta di te.

Mi piaci, ah-ah!,
Mi piaci, ah-ah-ah!,
Mi piace, tanto, tanto, ah!,
Questo stranissimo ballo che faccio con te.

Si chiama: Tuca Tuca, Tuca,
L'ho inventato io,
Per poterti dire:
"Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia!"

Ti voglio, ah-ah!,
Ti voglio, ah-ah-ah!,
à tanto bello star con te,
E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te.

Tuca Tucaâ Tuca Tucaâ Tuca Tucaâ

Si chiama: Tuca Tuca, Tuca,
L'ho inventato io,
Per poterti dire:
"Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia!"

Mi piaci, ah-ah!,
Mi piaci, ah-ah-ah!,
Mi piace, tanto, tanto, ah!,
Questo stranissimo ballo che faccio con te.

Ti voglio, mh-ah!,
Ti voglio, ah-ah-ah!,
à tanto bello star con te,
E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te, ah-ah!,
E quando ti guardo, lo sai cosa voglio da te, ah-ah!,
E quando mi guardi, lo so cosa tu vuoi da me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.