HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rumore rumore - Raffaella Carra

Play Video Music Play
Lyric: »
Rumore Rumore lyrics

Rumore Rumore lyrics

Rumore, rumore
non mi sento sicura, sicura,
sicura mai
io stasera vorrei
tornare indietro con il tempo.

e ritornare al tempo
che câeri tu
perà perciÃ
che non pensarci pià sÃ
ma ritornare, ritornare perchÃ
quando ho deciso che facevo da me.

cuore, batti il cuore
na,na,na,naââ
mi à sembrato di sentire un rumore, rumore
serà la paura
io da sola non mi sento sicura, sicura
sicura mai, mai,mai, mai
e ti giuro che
stasera vorrei tornare
indietro con il tempo

e ritornare al tempo
che câeri tu
perà perciÃ
che non pensarci pià sÃ
ma ritornare, ritornare perchÃ
quando ho deciso che facevo da me.

cuore, batti il cuore
na,na,na,naââ
rumore, rumore.
rumore, rumore


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.