HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ma che musica maestro - Raffaella Carra

Play Video Music Play
Lyric: »
Ma Che Musica Maestro lyrics

Ma Che Musica Maestro lyrics

Che bella festa, che splendida festa
Tutti fanno per noi... fanno per noi!
Ma che giornata movimentata!
Passa la banda, chissà chi la manda
A suonare per noi... solo per noi
Che cannonata di serenata!
Chi vuole cantare si puà prenotare
a fare un bel coro con me
Oh oh oh oh oh oh oh oh

Ma che musica che musica che musica maestro
Hai trovato la via giusta per la celebritÃ
Ma che musica che musica che musica maestro
Questa bella sinfonia il mondo canterÃ
E allora dai dai dai
Viva le feste se in un mese son cento in piÃ
Viva le feste se in un anno son mille in piÃ

Sabato à festa, domenica à festa
Non c'Ã mai lunedÃ... mai lunedÃ
C'Ã una befana per settimana
E tanta gente la pià competente
vive bene cosÃ... vive cosÃ
Vita beata, mai programmata
Chi vuole cantare si puà prenotare
per fare un bel coro con me
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Ma che musica che musica che musica maestro
Hai trovato la via giusta per la celebritÃ
Ma che musica che musica che musica maestro
Questa bella sinfonia il mondo canterÃ
E allora dai dai dai
Viva le feste se in un mese son cento in piÃ
Viva le feste se in un anno son mille in piÃ


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.