HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

borrequito - Raffaella Carra

Play Video Music Play
Lyric: »
Borrequito lyrics

Borrequito lyrics

Borrequito como tu (tu rà rÃ) Aue no sabes dir la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. A....a....E...e.....I...i...O....o...U......u ! A E I O U Ah!Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Yo soy la cantate Yo soy la poetisa, Soy la mas querida, Soy la preferida de la juventud Con sÃlo seis letras Hago mi canciones y todos aplauden Con gran entusiasmo mis ispiraciones Le canto a los chicos Canto al tabernero Canto a la portera, Canto a lo que sea Canto al mundo entero Y con este acento Parezco extranjera Perà soy de Vigo Me hago llamar Mary Y mi nombre es MarÃa. A....a....E...e.....I...i...O....o...U......u ! A E I O U Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Ah! Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ)
Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Quà tu,quà tu, Quà tu quà tu,quà tu, quà tu quà tu ! Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Quà tu,quà tu, Quà tu quà tu,quà tu, quà tu quà tu ! Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Quà tu quà tu,quà tu, quà tu quà tu ! Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Quà tu quà tu,quà tu, quà tu quà tu , quà tu Y borrequito como tà Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Quà tu quà tu,quà tu, quà tu quà tu , quà tu Y borrequito como tà Ah! Borrequito como tu (tu rà rÃ) Que no sabes ni la U (tu rà rÃ) A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Quà tu quà tu,quà tu, quà tu quà tu , quà tu Y borrequito como tà Y borrequito como tà ..... (ad libitum)
A borrequito como tu (tu rà rÃ) Yo sà mÃs que tÃ. Quà tu, quà tu, Quà tu,quà tu, quà tu Quà tu,quà tu, quà tu quà tu,quà tu, Quà quà quà tu quà tu ?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.