HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ballo ballo - Raffaella Carra

Play Video Music Play
Lyric: »
Ballo Ballo lyrics

Ballo Ballo lyrics

Io, so qui
con un pizzico di nostalgia
che magia
e mi sento ancora a casa mia

aaah, sensazione unica
aaah, voglia di restare qui
aaah, voglia di ballar con te

ballo, ballo, ballo
da capo giro
ballo, ballo, ballo
senza respiro
ballo, ballo, ballo
mâinvento un passo
che fa cosÃ, fa cosÃ, (fa cosÃ)

pazza, pazza, pazza
su una terrazza
porta, porta, portame
una farfalla
ballo, ballo, ballo
nel mio castello
che cosa câÃ, cosa câà (cosa câÃ)

si, si puÃ
mi vorrei un instante
riposare
per un pÃ
e poi subito ricominciare

aaah, sensazione unica
aaah, volgia di restare qui
aaah, voglia di ballar con te

ballo, ballo, ballo
non mâinnamoro
ballo, ballo, ballo
son prigioniera
ballo, ballo, ballo
capolavoro
che cosa câÃ, cosa câà (cosa câÃ)
ballo, ballo, ballo
saliba zero

ballo, ballo, ballo
sono un guerriero
pazza, pazza, pazza
su una terrazza
che cosa câÃ, cosa câà (cosa câÃ)
ballo, ballo, ballo
da capo giro
ballo, ballo, ballo
senza respito
ballo, ballo, ballo
mâinveto un passo
che fa cosà , fa cosÃ, (fa cosÃ)

pazza, pazza, pazza,
su una terrazza
porta, porta, portame
una farfalla
ballo, ballo, ballo
nel mio castello
che cosa câÃ, cosa câÃ, (cosa câÃ)
ballo, ballo, ballo
non mâinnamoro
ballo, ballo, ballo
son prigioniera
ballo, ballo, ballo
capolavoro
che cosa câÃ, cosa câà (cosa câÃ)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.