HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Guns Of Brixton lyrics - Radici Nel Cemento lyrics

La Vita à 'na Guera lyrics

La vita à 'na guera che tutti dovemo fÃ
la vita à 'na guera, nessun se pà negÃ
la vita à 'n'avventura, la vita à 'na tristezza
la vita fà paura, perchÃ
nella vita nun c'Ã mai 'na certezza
Come quello che se sente grande e forte
cor petto in fori se ne v'affrontà er destino
si dalla tua perà nun c'hai pure la sorte

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.