HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rock whit me - Radici Nel Cemento

Play Video Music Play
Lyric: »
Rock Whit Me lyrics

Rock Whit Me lyrics

I'm goin' to a party
And I hope you gonna come
We gonna staying at the party
Until the comin' of the sun
So...please get in the mood
C'mon don't you be shy
let your body move
come dance in the moonlight
Rock with me...skankin' in the rythm
Rock with me...tell me that you are ready
Rock with me...and never let me down
Rock with me...we gonna wake up the town!
Happy people dancin'
A smile is on their faces
Joyful eyes are twinklin'
And it's all out of many races
Please get in the mood...got to get in the mood
C'mon don't you be shy...don'y you be shy
Let your body move...got to move
Come dance in the moonlight
Rock with me...troddin' to the rythm
Rock with me...gal...you so preatty
Rock with me...when you shake your body-line
Rock with me....inna dancehall style!
I'm goin' to a party
And I hope you gonna come
We gonna staying at the party
Until the comin' of the sun
Please get in the moodâyou gaot to get in the mood
C'mon don't you be shyâdon't you be shy
let your body moveâgot to move
come dance in the moonlight
Rock with me...And let the good time roll
Rock with me...the groove is in your soul
Rock with me...among all a the reggae fans
Rock with me...you are the best inna the danz
Rock with me...shake your shoulders and feets
Rock with me...with this ya musical beat
Rock with me....inna the middle of the yard
Rock with me...gosh...if is gettin' hard!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.