HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

liberatelo - Radici Nel Cemento

Play Video Music Play
Lyric: »
Liberatelo lyrics

Liberatelo lyrics

Liberateloâ quest'uomo non ha fatto niente
Liberatelo âfatelo uscire di lÃ
Liberatelo âper liberare la sua gente
Liberatelo âdategli la sua libertÃ
Liberateloâ lo sanno tutti che à innocente
Liberatelo âfatelo uscire di lÃ
Liberatelo âadesso immediatamente
Liberatelo âsi, si, si siiii!
Ebbene siâha combattuto luiâ
Contro l'ignoranzaâ
Solo contro l'ignoranzaâ
E adesso voi âvoi accusate luiâ
Con la vostra arroganzaâ
Con la vostra arroganzaâ
Fuori da li! Fuori da li! Fuori da li!
Tiratelo fuori da li!
Ebbene siâha combattuto luiâ
Contro la repressione â per l'autodeterminazione â
E adesso voiâfate di tutto perâ
Tenerlo chiuso in prigioneâ
Regime di reclusioneâ
Liberateloâ
Ebbene siâ ha combattuto luiâ
Contro lo sfruttamentoâ
Per la giustizia socialeâ
E adesso voiâtenete chiuso luiâ
Chiuso in isolamento â
Come il peggiore criminaleâ
Fuori da li! Fuori da li! Fuori da li!
Tiratelo fuori da li.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.