HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dedica a silvia - Radici Nel Cemento

Play Video Music Play
Lyric: »
Dedica (A Silvia) lyrics

Dedica (A Silvia) lyrics

Mura di cemento nascondono verità che
non sai...anni di fumo e piombo cancellano
ogni speranza che hai...capita anche a
te di sentirle nel buio?... urla silenziose,che
arrivano tardi...oramai...
solo un momento per sentirle,lontano
quanto tormento puà subire un essere
umano?...capita anche a te di vederla nel
vento?...muovere bandiere...forse non Ã
troppo tardi!
mai nessun pentimento!ma chi ha
coscienza e chi coscienza non ha?
statue di cera intorno...chi non à giusto
giustizia non dÃ.
capita anche a te? ti sorride ogni tanto?
à di nuovo qua, o forse non se n'à andata...
mai....


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.