HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

solo tonight - Race the Sun

Play Video Music Play
Lyric: »
Solo Tonight lyrics

Solo Tonight lyrics

the air is bruised with ghostly fumes of condensed smoke
but in my interpretation the world's not moved she sleeps tonight
the harvest breeze will refrain her lullaby
i walk solo tonight
witnessing this moving painting
still i'm the only soul moving
the only distracted child
still i'd rather be the one last sleeping
the one to hear her sigh the trash cans are still on the curb
enlisted soldiers awaiting departure still no lights reflect dawns intellect
she speaks with silence
i've understood every word
are you with me tonight witnessing this moving painting?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.