HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the ceiling fan serenade - Race the Sun

Play Video Music Play
Lyric: »
The Ceiling Fan Serenade lyrics

The Ceiling Fan Serenade lyrics

give it to me straight, doc
symptoms show me something i've had before
that i could never name to cure
tell me there's some kind of human error
cuz there's no sign of her
only in slumber
when it's time just pull the plug
only when it's time just pull the plug

[Chorus:]
i am a mess
a poor example of the flawless
invincible
passed out on the floor tonight
find me here
never there
a stubborn tongue for her
so please don't stare
invincible
passed out on the floor tonight

is she sleeping soundly?
still writing timeless entries
describing all of her forgotten nightmares of me
tell me all this was perfect timing
cuz i said too much to be lying
when it's time, just pull the plug
only when it's time just pull

[Chorus]

better for you
better than me
it's better you runaway

When it's time just pull the plug
only when it's time just pull the plug

[Chorus]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.