HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hearse on parade - Race the Sun

Play Video Music Play
Lyric: »
Hearse On Parade lyrics

Hearse On Parade lyrics

the more borders we cross
the shorter life seems
you start to care more about your health
start questioning
and i am cursed like Kane to wonder these lands
to travel alone in no hopes to settle in

this time it's fair to say...

so long, farewell
all the doormats are flipped over
all my welcomes have been worn out
farewell, goodnight
walk me out and kiss me while i'm still healthy

richmond please come rejuvenate me
break this spell, it's time i file down these wisdom teeth
pay no attention to the decaying
just walk me out and kiss me while i'm still healthy

this time it's fair to say...

look everyone it's a hearse on parade
watch me go down and drown every
every night


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.