HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

os buracos - Quim Barreiros

Play Video Music Play
Lyric: »
Os Buracos lyrics

Os Buracos lyrics

Sete buracos todos temos na cabeca
Todos no seu devido lugar
Se Deus nos deu estes buracos
Ai nos temos que os estimar

Nove buracos todos nos temos no corpo
Todos no seu devido lugar
Se Deus nos deu estes buracos
Ai nos temos que os por a funcionar

Todos nos somos iguais
E sem buracos nao a ninguem
Quando morreres amigo
Pro buraco vais tambem

Os olhos sao para ver
O naris para respirar
A boca para comer
Os ouvidos para escutar

E resto dos buracos nao digo tenho vergonha

Sete buracos todos temos na cabeca
Todos no seu devido lugar
Se Deus nos deu estes buracos
Nos temos que os estimar

Nove buracos todos temos no corpo
Todos no seu devido lugar
Se Deus nos deu estes buracos
Nos temos que os por a funcionat

Todos nos somos iguais
Sem buracos nao a ninguem
E quando morreres amigo
Pro buraco vais tambem

Os olhos sao para ver
O naris para respirar
A boca para comer
Os ouvidos para escutar

E resto dos buracos nao digo tenho vergonha

Todos nos somos iguais
Sem buracos nao a ninguem
E quando morreres amigo
Pro buraco vais tambem

Os olhos sao para ver
O naris para respirar
A boca para comer
Os ouvidos para escutar

E o resto dos buracos nao digo tenho vergonha
E o resto dos buracos nao digo tenho vergonha
E o resto dos buracos nao digo tenho vergonha
E o resto dos buracos nao digo tenho vergonha
E os resto dos buracos ai nao digo tenho vergonha


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.