HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

over rio - Quantum Jump

Play Video Music Play
Lyric: »
Over Rio lyrics

Over Rio lyrics

Ain't no American Starship
Sent from the U.S.A. gonna help me find my way
I'm looking for the next world
And I'll find it if my aim is on time
Won't matter how hard I try
Won't affect no lie
Ain't no starship from America
Gonna take me there
Through the sky
(Looking for the next world)
Ain't no madman plotting stars
Whitecoat on his way to Mars gonna
tell me he's been too
I'm looking for the next world
Rain on my four-cornered cares
Can't fake dimension seven
On a straight highway to heaven
Ain't no starship from America
Gonna take me there
I won't find it through the sky
(Looking for the next world)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.