HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

imagine - Quantum Jump

Play Video Music Play
Lyric: »
Imagine lyrics

Imagine lyrics

Imagine thereâs no heaven,
Itâs easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people,
Living for today.

e
Imagine thereâs no countries,
It isnât hard to do,
Nothing to kill or die for,
And no religion too,
Imagine all the people,
Living life in peace,
yoo-hoo-oo-oo-oo

They may say Iâm a dreamer,
But Iâm not the only one,
I hope someday youâll join us,
And the world will be as one.

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people,
Sharing all the world.
yoo-hoo-oo-oo-oo

You may say Iâm a dreamer,
But Iâm not the only one,
I hope someday youâll join us,
And the world will live as on


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.