HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

blue mountain - Quantum Jump

Play Video Music Play
Lyric: »
Blue Mountain lyrics

Blue Mountain lyrics

To and fro
Like love, you come and go
Say, go see
Your friend Anemone
Barracuda
(Can can) Canny ballet
Barracuda
(Cha cha) Chatter away
She may know
Some dive where lovers go
Take her there
So far from anywhere
Barracuda... etc.
Now you know
How love can come and go
Bathed in blue
Like me, like you
Barracuda... etc.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.