HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

itt techno - Quantum Freak

Play Video Music Play
Lyric: »
Itt Techno lyrics

Itt Techno lyrics

Beep beep beep
Goes the beat
And everybody knows
Where the music goes

But let me tell you something
Compupop ain't funny
Cause when you write your notes
They really want your money

ITT Techno
ITT Techno
ITT Tecnno
ITT Techno

Creep creep creep
I see them all as creeps
Everyone said to better myself
Really saw me green

Let me tell you something
Progress is unrelenting
So if you wanna be comfy
Give your life up for money

ITT Techno
ITT Techno
ITT Tecnno
ITT Techno

Education is a lie
Love is the same
Whether you own Microsoft
Or you greet people at Walmart


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.