HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

autumn - Quantum Freak

Play Video Music Play
Lyric: »
Autumn lyrics

Autumn lyrics

Autumn
A time passes
Long ago
Nature turned colors
We put on our heavy coats
To go play outside
And felt the wind blow

Autumn
So far away
I have almost forgotten
The fun
The joy and weightlessness
Of running and rolling on the ground
And coming inside
To drink Mommy's hot chocolate


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.