HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Two Lane Highway lyrics - Pure Prairie League lyrics

Two Lane Highway lyrics

Soon it will be time to go
I don't want to leave I guess you know
maybe something new will come up
and I can come home
for just a few more days
get off this

Two lane highway
Goin' my way
Movin' fast
Two lane highway
is takin' me home
home at last

You don't want me sleeping in
you turn around I'm back again
I guess this time I'm really gone
but it don't seem right

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.