HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Something In The Night lyrics - Pure Prairie League lyrics

Still Right Here In My Heart lyrics

I can see why you think you belong to me
I never tried to make you think, or let you see one thing for yourself
But now your off with someone else and I'm alone
You see I thought that I might keep you for my own

Amie what you wanna do?
I think I could stay with you
For a while, maybe longer if I do

Don't you think the time is right for us to find

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.