HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

im almost ready - Pure Prairie League

Play Video Music Play
Lyric: »
I'm Almost Ready lyrics

I'm Almost Ready lyrics

Dark clouds are blowing in the wind
He's crossing your mind again
You got that sad sad feeling from a broken heart
Feeling so close to the edge

Let me love you tonight
There's a million stars in the sky
Let me love you tonight
I'll make everything all right

When you find out how good love can be
You're so lost when it's such a free
They say once in your life
You find someone who's right
Someone who loves you like me

Let me love you tonight
There's a million stars in the sky
Let me love you tonight
I'll make everything all right

When the moon has forgotten what the night is about
And the stars can't work and phases out
Hold me tighter than tight
When the daylight comes it will be all right

Let me love you tonight
There's a million stars in the sky
Let me love you tonight
I'll make everything all right

Let me love you tonight
There's a million stars in the sky
Let me love you tonight
I'll make everything all right


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.