HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

void - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Void lyrics

Void lyrics

You're sad cause you found yourself
And the boredom is killing you
You know all the cracks in your wall
They're staring right back at you
In time you will see...

You're not alone in this tonight
I know your void
The boredom is killing you, take flight
Away from your self

Disguise yourself in your masks
You're running away from life
You're balancing on the thin line
You'd better rush back to shore
In time you will see
There's no running...

You're not alone in this tonight
I know your void
The boredom is killing you, take flight
Away from your self

A restless static in your being
Alters everything you're seeing
When all the outlets seem so worn
You shouldn't feel so torn

You're not alone in this tonight
I know your void
The boredom is killing you, take flight
Away from yourself
You're not alone in this tonight
There's more than one
Person inside of you, take flight
Away from yourself...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.