HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tired - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Tired lyrics

Tired lyrics

I'm so sick and tired of
never being gratified
I'm special when I cut you
I like to see you bleed
I feed off your dejections
It's all I could conceive

I'm so sick and tired of never being
When will my desire ever stop

I'm so sick and tired of
never being satisfied
When will my desire ever
stop or petrify

I hate you cause you chase me
While in front of me
Is there something
I could do now to enjoy this breath

I'm so sick and tired of never being
When will my desire ever stop
I'm so sick and tired of never feeling
When will I aquire a sense of living

I'm so sick and tired of
never being satisfied
Is there something
I could do now to enjoy this breath

I'm so sick and tired of never being
When will my desire ever stop
I'm so sick and tired of never feeling
When will I aquire a sense of living
I'm so sick and tired of never being satisfied


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.