HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

slip in sin - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Slip In Sin lyrics

Slip In Sin lyrics

I feel like something has
come to take me way
I feel like something has
done away with me
I am your victim
Feels like you're using me as prey
Lights getting dim
Feels like your're causing me to pay
Patience, conscience
Slowly slip in sin
I can't handle
Living freely in manufactured lives
I can't handle
My face has been molded by defeat
I can't handle
More lies breeding hatred in disguise

Maybe if I cared then you would sense my grief
I'm so washed over that nothing penetrates
Can't cut the strings
Feels like I'm rotting at the core
Stepped out of rhythem
And now it's causingme to pay

Patience, conscience
Slowly slip in sin
I can't handle
My face has been molded by defeat
I can't handle
more lies breeding hatred indisguise

Expiring in bitterness

Patience, conscience
Slowly slip in sin
I can't handle
Living freely in manufactured lives
I can't handle
My face has been molded by defeat
I can't handle
more lies breeding hatred indisguise


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.