HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

look closer - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Look Closer lyrics

Look Closer lyrics

Why do
You judge me?
It's time
To get over yourself.
Morals
Dissipating
Gives me eyes to get a closer look
Oh, I'll get a closer look
Why do you judge me this way?
I don't know?
I don't know?
I've made mistakes more than once, more than once
My views, mismatch me, about time to get over myself
So much
Retribution
Gives me eyes, to get a closer look
Oh, I'll get a closer look
Why do you judge me this way?
I don't know?
I don't know?
I've made mistakes more than once
I'm only human
I can't offer you, perfection
I can offer you a closer look into my view
I gave in one to many times
I rectify myself with guilt
But it's overwhelming me
Why do you judge me this way?
I don't know?
I don't know?
I've made mistakes more than once
I'm only human
I can't offer you perfection
I can offer you a closer look into my view
Into my view
Into my view


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.