HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

glass door - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Glass Door lyrics

Glass Door lyrics

Suspended in nothing too dramatic
Leads me wanting dissonance
My fulfillment is often sporadic
Trying to hit my resonance
Nothing is yours
Nothing is mine
Nothing is mine
Nothing is yours

Nothing is yours
Don't get so
Caught up with all owning that stores
All your vibes
Inside this glass door

Depression sets in like a
neighbor unwanted
But you can't refuse cause
it's not your house
Once you stop buying
discover the haunted
void that you fill with
material malice

Nothing is yours
Nothing is mine
Nothing is mine
Nothing is yours

Nothing's is yours
Don't get so
Caught up with all owning that stores
All your vibes
Inside this glass door

Nothing's set in stone for the fearful,
nothing's set in stone for the fearful
Nothing's set your life is rented,
so burn all the shit you own

Nothing is yours
Don't get so
Caught up with all owning that stores
All your vibes
Inside this glass door


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.