HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

finding my place phase ii - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Finding My Place (Phase Ii) lyrics

Finding My Place (Phase Ii) lyrics

Sometime soon I think I'll find my place
Never fit into the mold I was given
But am I too afraid to find out what I am?
Or is there something in my way that I don't know about?

Sorry if I failed you
I don't know me
I won't know my face
So find me my place

I don't want us to end our lives
In the confines of a cubicle so sterile
But who am I to say
What you consider bliss
I'm just warning you that all the straps will hold you down

Sorry if I failed you
I don't know me
I won't know my face
So find me my place

Can't you see
That i don't share or care for
The dreams you have
The dreams you have for me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.