HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

acceptance phase i - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Acceptance (Phase I) lyrics

Acceptance (Phase I) lyrics

I won't fight for a cause
that's been lost when we gave
up our nature, denial
Too many faces are
glowing with pride and assurance, but its their loss

Don't you see
The skyscrapers
They're too big to bring down

Awarness of our
conditioning is slowly
seeping,leaking
The cracks we've made
in the temple of want do
seem useless
But it's their loss

Dont you see
The sky scrapers
They're too big to bring down
Step Away
The mind rapers
They will drown in their greed

Stop the want

Don't you see
The skyscrapers
They're too big to bring down
Step away
Then mind rapers
They will drown in their greed

Stop the want
Don't let it fuck with you
Stop the want
Don't let it fuck with you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.