HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

build your cages - Pulse Ultra

Play Video Music Play
Lyric: »
Build Your Cages lyrics

Build Your Cages lyrics

Build your cages
Pray for freedom
Believe all your made up sages
Sucked out from your social circle
Is it worth the fifteen minutes
Sacrifice everything you know you love
The dream entices you to give yourself away
Sacrifice everything you know you love
You miss the things you hated long ago

Embellish your desired state
Do you think it satiates
Sucked out from your social circle
Is it worth the fifteen minutes
Dreams are seldom what they seem
Dreams are seldom what they seem

Sacrifice everything you know you love
The dream entices you to give yourself away
Sacrifice everything you know you love
You miss the things you hated long ago

You're so close
To nothing

Sacifice everything you know you love
The dreams entices you to give yourself away
Sacrifice everything you know you love
You miss the things you hated long ago

Dreams are seldom what they seem
Dreams are seldom what they seem


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.