HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bones to dust - Psyopus

Play Video Music Play
Lyric: »
Bones To Dust lyrics

Bones To Dust lyrics

Coke binge. I lock myself inside this room.
The very end was coming soon.
My head was twisted.
I was saying, "Good-bye."
I was snorting, snorting until I died.
My lifestyle was darker than a permanent black marker.
Another day passes. Another day is gone.
Another sad misery was just dragged on.
It was just a lung. It was just a vein.
It was all of these drugs that I can't maintain.
I need yeaho. I hit rock bottom.
Rock bottom bones to dust.
I will kill you for your money to buy a bag of fuckin coke.
Snort it. What a fuckin fiend? What a fuckin fiend?
I would kill you to get high.
I need yeaho.
I lock myself inside this room.
The very end was coming soon.
My head was twisted.
I was saying, "Good-bye."
I was snorting, snorting until I died.
My lifestyle was darker than a permanent black marker.
All the pain and the mental anguish has me locked in my room snorting until I OD.
(I can't take this shit. I can't take this shit anymore. Slit my wrist. I don't want to live.)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.