HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

voluptus - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Voluptus lyrics

Voluptus lyrics

Voluptus in your warmth I long to linger

Voluptus in your embrace I long to die

Voluptus be my song, I'll be your singer
Voluptus in forgotten dreams we lie

Voluptus how our bodies intermingle

Voluptus how your lips blot out the night

Voluptus you're a genius of delight

Voluptus take me with you when you sigh

Voluptus, a child, gave me a mystery

We got lost in each other's eyes

His gentle voice filled a void within me

His ample lips silenced my cries

Voluptus, a man, led me into the shadows

Became my earthy primordial god

In darkness he can drown me in the shallows

In daylight he can blind me from above


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.