HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the sweet sickness - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
The Sweet Sickness lyrics

The Sweet Sickness lyrics

The sweet sickness

is what can't wait
so sweet to know

that it's too late

It's sweet to feel that touch

when not enough

is suddenly too much

The sweet sickness

is what can't wait

so sweet to know

that it's too late.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.