HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tar pit - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Tar Pit lyrics

Tar Pit lyrics

I got a deep dark secret, that no one knows about

Deep dark secret that you can't live without
Deep dark tar pit, once it's got you it won't let go

Deep dark tar pit, sinking down below

I knew a man, slid right in, slid so far down,

and no one saw him again (2X)

Tar's black as night, and when you fall inside,

To move's like swimming in a dream, and thrashing to survive (2X)

Deep dark secret....


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.